PRVÝ SEMESTER NA UK: PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO - ANGLICKÝ A ŠPANIELSKY JAZYK

2017-02-13

Sadnúť si za počítač a začať písať tento článok bola pre mňa celkom ťažké, pretože som toho za prvý semester zažila veľa. Aj predmetov bolo dosť, celkovo som si najprv myslela, že to vôbec nezvládam. A preto som sa rozhodla toto všetko spísať, aby som pomohla niektorým študentom, ktorý si taktiež myslia, že to nezvládajú. Všetko sa dá, aj toto som zistila počas tohto prvého semestra. Aj to, že už som oficiálne vysokoškoláčka - došlo mi to až vtedy, keď som si odrobila všetky skúšky. Už čoskoro ma čaká ďalší semester, a aj keď sa trošku bojím, pravda je, že sa aj neskutočne teším na nové predmety, poznatky a zážitky, lebo "Poznanie je sila." a toto som sa naučila už na strednej škole počas štúdia filozofie.

Aby z toho nikto nebol zmätený, už na začiatok uvediem základné informácie zreteľne = študujem na Univerzite Komenského v Bratislave, štúdijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, štúdijný program anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra. Uf, je to dosť vyčerpávajúce to tak vcelku vysloviť. Môj študijný plán sa skladá z troch základných častí - translatologický základ (platí pre všetkých prekladateľov, predmety sú po slovensky), anglický jazyk, španielsky jazyk. Ďalej sú tieto časti rozdelené aj do povinných (tie musím absolvovať) a povinne voliteľných blokov (z týchto si vyberám predmety sama, avšak musím v každom bloku dosiahnuť predpísaný počet kreditov). Tento semester som mala 6 povinných predmetov (z toho 2 slovenské, 3 anglické a 1 španielsky) a 2 povinne voliteľné predmety (oba španielske).


translatologický základ

Kapitoly zo základov jazykovedy - začala by som slovenskými predmetmi a konkrétne tento predmet ma veľmi bavil. Ja mám slovenský jazyk rada a dozvedieť sa niečo nové o našom jazyku a premýšľaní o ňom ma zaujímalo. Prednášky boli dokonalé a semináre ma trošku sklamali, ale o to jednoduchšie sa mi to zdalo, keďže na seminároch som využívala najmä poznatky z maturity (aspoň na niečo sa mi to hodilo). Hodnotenie - priebežný a záverečný test, všetko ešte počas semestra.

Teória literatúry - ďalší slovenský predmet sa týkal literatúry a tento by som zhodnotila podobe ako prvý. Prednášky úžasné, na seminároch som využívala najmä poznatky z maturity. Každý týždeň sme mali prečítať báseň či poviedku, ale nikdy to nebolo také dlhé, aby ma to odradilo - zaujímavý výber diel a samozrejme, ak sme mali nápad, mohli sme dať návrh na dielo aj my. Taktiež sme mali za úlohu urobiť referát a interpretáciu - tú som si konečne mohla vyskúšať, najmä pri poézii, ktorej až tak veľmi nerozumiem. Hodnotenie - priebežný a záverečný test, všetko ešte počas semestra.

anglický jazyk

Úvod do štúdia anglického jazyka - ďalší predmet, ktorý sa skladal zo seminárov a prednášok a takisto ho vyučovali aj dvaja rôzny vyučujúci. Tu sa však tie semináre a prednášky aj dosť odlišovali. Začala by som seminármi - skvelá mladá vyučujúca, ktorá sa nám snažila, čo najviac pomôcť a hlavne sa s nami snažila robiť veci, ktoré reálne aj využijeme. Základom boli takzvané "entries" - na každú hodinu sme sa mali naučiť 20 mini téz (fakt krátkych), z ktorých nás skúšala a mali sme z nich aj dva testy. Okrem toho sme si na seminár mali pripraviť počas semestra jednu prezentáciu týkajúcu sa prekladania či tlmočenia - mali sme prezentovať určité zamestnanie, ktoré by sme mohli s titulom brať do úvahy a opísať ho - aké má výhody, nevýhody, ako ho začať vykonávať, čo potrebujem ovládať, aby som ho mohla vykonávať. Ja som mala prezentáciu o audiovizuálnom preklade, konkrétne o titulkovaní - o tejto profesii som mala rozprávať spolu s prezentáciou, aby vyučujúca videla aj naše vyjadrovacie schopnosti. Tieto prezentácie sa mi ohromne páčili, pretože už v prvom ročníku som sa dozvedela aké mám možnosti, čo mám urobiť, aby som pracovala tam, kde sa mi páči a aký plat na Slovensku za moju vysnenú prácu dostanem (niektoré sumy ma fakt sklamali, ale veď nie všetko je o peniazoch, že?). Prednášky sme mali so staršou, o to aj skúsenejšou vyučujúcou, kde sme brali úplne niečo iné - anglický jazyk, teóriu a jeho históriu. Opäť veľmi zaujímavé pre mňa, avšak možno trochu uponáhľané a najviac čítania materiálov som pri tomto predmete zažila. Hodnotenie - 2 priebežné testy zo seminárov, priebežný a záverečný test z prednášok, všetko ešte počas semestra.

Fonetika a fonológia - na tento predmet som sa z angličtiny bála najviac a nakoniec sa z toho vykľul ten najkreatívnejší predmet, ktorý som kedy mala. Učili sme sa o hláskach, prozodických vlastnostiach reči, výslovnosti a naučili sme sa fonetickú transkripciu a to všetko o anglickom jazyku po anglicky. Na každý týždeň sme si mali doniesť nahrávku. Témou bolo napr. politický prejav, reklama či ľubovoľný výber, kde som si mala vytiahnuť 30 sekundovú nahrávku s tým, že sa ju budem snažiť nahrať aj ja, čo najviac podobne - na ďalšej hodine sme to prezentovali a ona hodnotila našu výslovnosť. Musím povedať, že toto mi veľmi pomohlo, keďže už dlhšie som sa chcela naučiť britskú výslovnosť a bola to aj zábava - raz som si vybrala reklamu na samsung, inokedy prejav Theresy May, potom rozhovor s Emmou Watson či herecké umenie Eddieho Redmayna. Záverečná nahrávka však bola najväčšia výzva, pretože sme si mali skúsiť urobiť nahrávku v inom prízvuku aký sme sa učili. Ja som si vybrala írsky prízvuk (ten sa mi ohromne páči a zbožňujem ho) a robila som poslednú scénu z filmu Brooklyn (určite odporúčam, bola som na to aj v kine). Z času načas sme si mali priniesť na hodinu nejakú novinku z anglicky hovoriacich krajín a povedať ju pred triedou, inokedy sme pozerali videá na youtube či film, bola to tvrdá práca, ale zároveň aj zábava. Hodnotenie - 2 priebežné písomky z transkripcie, priebežný a záverečný test z teórie, všetko ešte počas semestra.

Úvod do prekladateľského procesu - na toto som bola zvedavá najviac, keďže to mal byť jediný praktický predmet a hneď preklad, ktorému by som sa chcela venovať. Prístup vyučujúceho ma najprv zarazil a prekvapil, pretože namiesto postupného prekladania najprv ľahších vecí či vysvetlenia krátkej teórie nás hneď zahrnul tými najťažšími textami, pričom vždy všetko bolo zlé a my sme jednoducho hlúpa generácia. Nikdy som si na toto nezvykla, ale uvedomila som si, že to je na niečo dobré - učenie sa na vlastných chybách a taktiež už teraz viem, že nie vždy sa stretnem v živote s úplne super ľuďmi a budem si musieť poradiť, toto je taká moja príprava. Hodnotenie - záverečný preklad, vlastný výber počas semestra. 


španielsky jazyk

Španielsky jazykový systém - jediný povinný predmet zo španielskeho bloku obsahuje fonetiku, fonológiu, syntax a morfológiu - toto všetko sa žiada v prvom semestri od študenta, ktorý má mať aspoň B1 level - vtipné si myslieť, že je to normálne. Celý španielsky blok ma dostal s tým, že od študentov v prihláške čakajú tak málo a zrazu prídem do triedy s tým, že 80% spolužiakov je z bilingválnych a majú C1 level. To by mi ani tak nevadilo, vadil mi skôr prístup tých učiteľov, ktorý si mysleli, že všetci všetko vedia a poďme na nich rozprávať teóriu po španielsky (jéj). Na začiatku chaos a učenie na skúšky pre mňa tiež nebolo bezproblémové. Fonetika tu bola úplne iná, vyučujúca ma za celý semester nepočula povedať ani slovo po španielsky, vôbec ju nezaujímalo ako sme na tom rečovo, výslovnostne, len do nás hustila teóriu, z ktorej nakoniec záverečný test bol v poriadku a aj seminárna práca bola celkom zaujímavá (aj keď som ju musela aj prepisovať), ale jednoducho ten celkový prístup sa mi nejako nepáčil. Pri morfológii a syntaxe sme s vyučujúcim rozoberali viac slovnú zásobu (ako sa napr. povie šrubka či preliezka) a tak teória a gramatika bola pre mňa samoštúdium. Tiež to na konci nebolo až také hrozné, aj keď zo všetkých slovných druhov, vetných členov, z tých nekonečných strán rôznych učebníc, ktoré som si sama hľadala som nakoniec dostala pred seba test len so štyrmi otázkami - toto ma akosi prekvapilo. Celkovo mi tento predmet prišiel uponáhľaný, akoby si vyučujúci odbili to, že nám mali niečo zdeliť a zbohom. Aj keď som prešla celú gramatiku a teóriu, nemyslím si, že ju viem lepšie, nič mi to skoro nedalo a to ma teda mrzí. Hodnotenie - záverečný test z fonetiky + seminárna práca, záverečný test z morfosyntaxe, oba testy v skúškovom období.

Úvod do kultúry a literatúry hispánskeho sveta - veľmi zaujímavý názov, ale aj predmet. Na prvej hodine som skoro odpadla, všetko po španielsky, ničomu nerozumiem a samá história, ktorú som ja v živote nevidela. Myslela som, že tento predmet bude katastrofa, ale v konečnom dôsledku môžem zhodnotiť, že toto je jediný španielsky predmet, ktorý ma bavil a dal mi niečo do života. Naučila som sa kopu slovnej zásoby (aj keď neviem, kde využijem výrazy ako podrobiť sa, obliehať mesto, krížová klenba či stĺpy s korintskými hlavicami), veľa o španielskej histórii a aj architektúre, ktorá ma bavila a taktiež som písala seminárku po španielsky, ktorú som aj "obhajovala" pomocou prezentácie a vôbec to nebola katastrofa, práve naopak. Som na seba pyšná, pretože som mala jeden z najlepších výsledkov a aspoň za toto sa môžem potľapkať po pleci. Hodnotenie - priebežný test + seminárna práca a záverečný test v skúškovom období. 

Lektorské cvičenia 1 - ako študenti španielskeho jazyka by sme sa mali stretávať s rodenými Španielmi a viesť s nimi konverzáciu, na prvý pohľad skvelý nápad, však? Ale na ten druhý ani tak nie. Tento predmet bola jedna veľká zbytočnosť. Lektor bol fajn, veľmi milý a zhovievavý, avšak rád sám rozprával a ja som za celú hodinu a pol týždenne povedala len jednu vetu, veľa mi toho do života nedal. Ani témy, ktoré sme s ním brali sa mi absolútne nepáčili a to, že budem musieť absolvovať ešte jeden takýto predmet ma dosť ubíja. Najviac som bola vystresovaná pri ústnej skúške a ďakovala som snáď všetkým možným stvoreniam za to, že mi dal prejsť. V mojom ústnom prejave som sa od maturity zhoršila (aspoň sa mi tak zdá). Celý čas na mňa niekto rozpráva po španielsky, ale nikto nečaká odpoveď a potom to dopadne tak ako to dopadne. Neviem, čo robím na výške, keď sa neviem normálne vyjadrovať v tomto cudzom jazyku, ale modlím sa, že sa to čoskoro zmení. Hodnotenie - záverečná ústna skúška počas semestra.

Tak, toto bol môj semester. Chcela by som sa ospravedlniť všetkým mladším čitateľom, ktorých som svojimi panickými záchvatmi vystrašila a znechutila vysoká škola. Nakoniec to nebolo až také zlé, na každej škole sa nájde niečo dobré a niečo zlé. A aj napriek tomu, že sa mi spôsob španielskej výučby až tak nepáči, táto škola sa mi páči. Každý jeden predmet ma zaujímal a všetko, čo som sa naučila ma úprimne tešilo. Prajem všetkým maturantom, nech si vyberú to, po čom ich srdce túži, pretože nie je nič lepšie ako štúdium toho, čo vás baví, aj keď je to možno ťažké, nepraktické či na prvý pohľad hlúpe. Dôležité je mať to rád. A vy vysokoškoláci, ako dopadli skúšky? Ste spokojní so svojím štúdium? Aj sťažnosti beriem!

AKO OŽIVIŤ ŠATNÍK FARBAMI

2017-02-05

Pamätám si ešte ten moment - asi v druhom ročníku na strednej - kedy som si sľúbila, že od tohto momentu si budem kupovať len a len čierne, biele a sivé veci. Držala som sa toho skoro úplne, no v tomto roku som si povedala, že je čas na zmenu - takú menšiu. Áno, stále milujem jednoduché línie, spomínané tri farby, vrstvenie, kombinovanie rôznych textúr, ale taktiež som prišla na to, že farby nie sú nepriateľ. Je pravda, že stále v mojich outfitoch nenájdete komplexnejšiu kombináciu ako trojfarebnú, ale malé detaily, jednotlivé kúsky a farebné akcenty nie sú na zahodenie. Preto som si toto výpredajové obdobie stanovila taký menší plán - nekupovať prvoplánovo veci v čiernej, bielej a sivej, ale porozhliadnuť sa aj po farbách, ktoré by som bola ochotná nosiť. Cieľ som splnila, dokonca som všetky tieto veci zohnala vo viac ako 50% zľave a to len v dvoch obchodoch! Opäť budem rada ak niekoho inšpirujem k takému istému kroku - trochu sa odviazať, nemyslieť len na striktné pravidlá šatníka a kúpiť si aj odvážnejšie, farebnejšie kúsky, ktoré sa dajú celkom ľahko kombinovať s čierno-bielou paletou. 

Pre začiatočníkov je vhodný denim

Ak ste sa len nedávno rozhodli niečo urobiť so svojim čierno-bielym šatníkom, ale predsa len sa neodvážite na nejaké farebnejšie kúsky, svetlý denim je váš priateľ. Tmavosivé a čierne nohavice nahraďte svetlejším denimom a ten dodá šatníku o niečo sviežejší vzhľad. Ja, ako ste si mohli všimnúť, obľubujem nie celkom typické strihy ako napríklad mom jeans. V tomto štýle som si konečne kúpila kraťasy, ktoré som ani nečakala, že nájdem za tak dobrú cenu v zimnom výpredaji a taktiež nohavice, ktorých obrovská zľava ma donútila si ich vziať. Dokonca majú jednu malú zvláštnosť. Ja osobne veľmi neobľubujem nohavice s dierami, ale tieto dierky ma veľmi zaujali a nemohla som im odolať, vraj vyzerajú ako mráčiky. Tento typ nohavíc mám rada aj preto, že denim mi príde o čosi tuhší a tým pádom si myslím, že aj dlhšie vydrží ako tie elastanové "džegínsy", ktoré mi neprídu veľmi sympatické. 

kraťasy: Bershka - pôvodná cena: 24.99€, zľavnená cena: 5.99€
nohavice: Pull&Bear - pôvodná cena: 35.99€, zľavnená cena: 9.99€

Tmavomodrá nie je čierna

Taktiež skvelý malý typ - obľúbila som si totiž tmavomodrú farbu. Asi to bude tým, že je podobná čiernej, ale predsa len je to niečo živšie a odvážnejšie, a preto túto farbu v poslednej dobe vyhľadávam čoraz viac. Na každom kúsku vyzerá dobre a ja som si teraz zohnala zaujímavé letné tričko a ďalšie kraťasy - ja viem, vyzerá to stále menej a menej ako zimný výpredaj. Tentoraz som sa popozerala aj po zaujímavejších textúrach. Tričko má na sebe volániky a už len tým pôsobí rozkošne a letne. Kraťasy sú plisované a už keď som nenašla sukňu, tak aspoň nejaký kúsok tejto textúry som si uchmatla. 

kraťasy: Bershka - pôvodná cena: 17.99€, zľavnená cena: 5.99€
tričko: Bershka - pôvodná cena: 12.99€, zľavnená cena: 3.99€


Decentný chameleón

Občas treba siahnuť aj po zaujímavejších farbách, ktoré hneď udrú do očí, ale predsa len nie sú priamo šialené. Ak sa snažíte zháňať nejaké zaujímavejšie odtiene, ktoré sa hodia k čiernym kúskom, určite nehľadajte v neónovej sekcii. Skvelým príkladom je kaki zelená, do ktorej som sa zamilovala v podobe širokých pletených nohavíc. Alebo zlatá v podobe zamatových šiat. Tieto kúsky sa hodia aj do zimných outfitov, kedy čisto čierny outfit môže vyzerať trošku mdlo. Stačí jeden farebný kúsok a váš vzhľad to posunie na vyšší level. 

nohavice: Pull&Bear - pôvodná cena: 15.99€, zľavnená cena: 7.99€
šaty: Pull&Bear - pôvodná cena: 19.99€, zľavnená cena: 7.99€

Je však zrejmé, že nikdy nezanevriem na čierno-biele kombinácie či celočierne outfity, ale je občas milé zahrať sa s farbami a oživiť tak aj to, čo sa javí v poriadku už samo o sebe. Čo sa týka článku o prekladateľstve, ten sa ešte stále pripravuje, pretože posledné na čo teraz chcem myslieť je škola a tie moje stresy, čo som zažívala, ale určite ho zverejním pred začiatkom nadchádzajúceho semestra, snáď niekomu pomôže. 

Čo farebné ste si kúpili naposledy vy?

Copyright © feelikeunicorn
Design by Fearne